مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
هنرمندی با نمد

هنرمندی با نمد

ساخت جاکلیدی و ... بانمد
10 ماه در باسلام
4 محصول
کمتر از 10 فروش
آخرین فعالیت
10 ماه پیش
امیرعلی آذری نیا
تهران
امیرعلی آذری نیا
تهران
10 ماه در باسلام
4 محصول
کمتر از 10 فروش
آخرین فعالیت 10 ماه پیش

درباره

غرفه هنرمندی با نمد

قصه محصول

من یک روزی یک دفعه به ذهنم خورد تا با نمد هنرنمایی کنم

درباره یک زندگی

من یک پسر 13 ساله هستم و با پدر و مادرم زندگی میکنم

درباره یک مکان

ما در تهران منطقه15 زندگی میکنیم
این غرفه در سراسر اینترنت