با هر سلام 10 هزار تومان هدیه بگیرید!

کد اختصاصی خودتان را برای دوستان‌تان ارسال کنید تا در اولین خریدشان از باسلام ۱۰ هزار تومان تخفیف بگیرند. (حداقل خرید ۲۰‌هزار تومان)
پس از اینکه هر نفر با این کد خرید کرد، شما هم ۱۰ هزار تومان از باسلام هدیه می گیرید.
فرصت استفاده از تخفیف‌های ۱۰ هزار تومانی سلامرسان محدود است و هر نفر فقط می‌تواند ۱۰ نفر را تا پایان دی ماه با این کد دعوت کند. هدیه‌های نفر یازدهم به بعد، ۵ هزار تومانی خواهد بود.

ضمنا به ۵ نفر از کسانی که بتوانند تا پایان دی ماه، ۱۰ نفر را به باسلام دعوت کنند، به قید قرعه جایزه ۲۰۰ هزار تومانی تعلق خواهد گرفت.

ده هزار تومان - سلام رسان - بازار اجتماعی باسلام 10,000 تومان برای شما
ده هزار تومان - سلام رسان - بازار اجتماعی باسلام 10,000 تومان برای دوست شما
کد اختصاصی شما

اولین خرید، مهمون ما

6000 تومان
هدیه باسلام به خریداولی‌ها
هم بن تخفیف را بگیرید هم اولین نفر از تخفیف‌ ها و خبرها آگاه شوید!