نخود کیاشان
نخود کیاشان - تجربه خریدها

نخود کیاشان - تجربه خریدها

mahdiyar
5 مهر 1400
طعم مطلوب
تازگی بالا
مغذی و مقوی
بسته بندی درست
ساراسلامی
31 خرداد 1400
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
ابوالفضل زرندی
14 خرداد 1400
سحر بختیاری
13 خرداد 1400
خوب بود
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
سحر بختیاری
13 خرداد 1400
هنوز مصرف نکردم ولی نخودش متوسط ومعلوم ایرانی و ممنون از غرفه دار
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
سحر بختیاری
11 خرداد 1400
هنوز مصرف نکردم و لی نخودش متوسط و این نشون میده طبیعی و ایرانی ممنون از غرفه اار
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
محمد حاتمی
10 خرداد 1400
صدیقه فتحی
10 خرداد 1400
ابوالفضل فتحعلی زاده
10 خرداد 1400
پروین لقمانیان
10 خرداد 1400
طعم مطلوب
تازگی بالا
مغذی و مقوی
بسته بندی درست