مواد غذایی
خانه و آشپزخانه

کشک گوشفندی حج رضا

1 سال در باسلام
1 محصول
کمتر از 10 فروش
پیام غرفه‌دار:

کشک و روغن حیوانی از کوهای چهار محال به شرط

رضا حقیقی
پیام غرفه‌دار:

کشک و روغن حیوانی از کوهای چهار محال به شرط

25000 تومان تخفیف
با دعوت از دوستان