مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
باباقدرت

باباقدرت

محصولات طبیعی و محلی منطقه دشمن زیاری
دشمن زیاری دارای بزرگترین تاکستان دیم کشور است
6 ماه در باسلام
5 محصول
+100 فروش
آخرین فعالیت
در 3 ساعت
محمدی
غرفه‌دار: محمدی
شیراز فارس
محمدی
فارس، شیراز
6 ماه در باسلام
5 محصول
+100 فروش
آخرین فعالیت در 3 ساعت
پیام غرفه‌دار: مستقیم از باغدار خرید کنید