محسن قاسم پور
محصولات طبیعی نگار محسن قاسم پور
3 سال در باسلام
18 محصول
+500 فروش
محصولات
تجربه‌های خرید
درباره غرفه
قاووت  اصل کرمان-خانگی (ارسال رایگان)
قاووت اصل کرمان-خانگی (ارسال رایگان)
4.9 (112 نظر)
ارسال رایگان
1000 گرم
بومادران کوهی
بومادران کوهی
5 (5 نظر)
ارسال رایگان
جو   درجه یک با پوست(ارسال رایگان)
جو درجه یک با پوست(ارسال رایگان)
4.8 (8 نظر)
ارسال رایگان
2000 گرم
نوره زرنیخ دار (یک به شش)
نوره زرنیخ دار (یک به شش)
5 (2 نظر)
ارسال رایگان
قاووت نیم کیلویی اصل کرمان(ارسال رایگان)
قاووت نیم کیلویی اصل کرمان(ارسال رایگان)
4.8 (5 نظر)
ارسال رایگان
500 گرم
قاووت  اصل کرمان با شکر قهوه ای-خانگی(ارسال رایگان)
قاووت اصل کرمان با شکر قهوه ای-خانگی(ارسال رایگان)
5 (1 نظر)
ارسال رایگان
1000 گرم
قاووت نخودی نارگیلی، هلی (ارسال رایگان)
قاووت نخودی نارگیلی، هلی (ارسال رایگان)
4.8 (4 نظر)
ارسال رایگان
1000 گرم
آرد گندم سبوس دار(ارسال رایگان)
آرد گندم سبوس دار(ارسال رایگان)
5 (7 نظر)
ارسال رایگان
1000 گرم
گندم  اعلا کرمان(ارسال رایگان)
گندم اعلا کرمان(ارسال رایگان)
4.9 (30 نظر)
ارسال رایگان
3000 گرم
آرد جوانه گندم. سهن(ارسال رایگان)
آرد جوانه گندم. سهن(ارسال رایگان)
5 (8 نظر)
ارسال رایگان
1000 گرم