با سلام - با سلام، جهان جای بهتری است

تحلیلی کوتاه در امتیازها و عملکرد تیم های شرکت کننده در تازه نفس‌های دوره 2
تحلیلی کوتاه در امتیازها و عملکرد تیم های شرکت کننده در تازه نفس‌های دوره 2
تحلیلی کوتاه در امتیازها و عملکرد تیم های شرکت کننده در تازه نفس‌های دوره 2
دومین دوره از طرح تازه نفس‌ها 83 غرفه در قالب چهار تیم شرکت داشتند. تیمهای اوج، همیاران، حس پرواز و پیشتازان. برگزیده نهایی تیم اوج شد و این در شرایطی اتفاق افتاد که تیم همیاران تا آخرین لحظات به نظر جلو میرسید. تحلیلی کوتاه داریم بر آنچه که اتفاق افتاد:
12 دی 1396 نوشته باسلام 3 دیدگاه بخوانید
اعلام نتایج تازه نفس‌های 2
اعلام نتایج تازه نفس‌های 2
اعلام نتایج تازه نفس‌های 2
دومین دوره تازه نفس‌ها با رقابت پرهیجان 4 تیم به پایان رسید و برگزیده‌های آن مشخص شد. تیم‌های اوج، همیاران، حس پرواز و پیشتازان به ترتیب امتیازهای گروهی بیشتری داشتند. در بین این چهار تیم رقابت بین تیم اوج و همیاران بیش از بقیه نزدیک بود. 83 تیم تا پایان این دوره همراه بودند و رقابت جذابی را پشت سر گذاشتند.
06 دی 1396 نوشته باسلام 0 دیدگاه بخوانید
; ;