گالری تصاویر تصاویر خود را برای ما ارسال کنید

عکس‌های خودتان را با کیفیت بالا برای ما بفرستید تا در صفحه اول و سایر صفحات منتشر کنیم. از خودتان در محیط کارتان و کنار محصولاتتان عکس بگیرید.
عکس ها را به آدرس ایمیل hasanalmasi@gmail.com ارسال کنید.

 

تصاویر کاور صفحه اول

 

باسلام - خانم جمشیدی از غرفه تابلو فرش نهال - basalam
خانم جمشیدی از غرفه تابلو فرش نهال
عکاس: حسن الماسی
باسلام - آقای صادقی از غرفه هامین - basalam
آقای صادقی از غرفه هامین
عکاس: حسن الماسی
باسلام - خانم قمر شهبازی از غرفه بی بی قمر - basalam
خانم قمر شهبازی از غرفه بی بی قمر
عکاس: یاسر محدثی
باسلام - خانم میریان از غرفه کیف چرم میریان و خانم هاشمی از غرفه کلوچه فومن گیلانه - basalam
خانم میریان از غرفه کیف چرم میریان و خانم هاشمی از غرفه کلوچه فومن گیلانه
عکاس: خانم ارسطویی

سایر تصاویر

 

باسلام - کار در خانه - basalam
کار در خانه ۱
باسلام - باسلام برای زندگی - basalam
باسلام برای زندگی 1
باسلام - باسلام برای زندگی - basalam
باسلام برای زندگی 2
باسلام - داستان دستان - basalam
داستان دستان 1
باسلام - داستان دستان - basalam
داستان دستان 2
باسلام - داستان دستان - basalam
داستان دستان 3
باسلام - داستان دستان - basalam
داستان دستان 4
باسلام - داستان دستان - basalam
داستان دستان 5
باسلام - لذت بازارگردی - basalam
لذت بازارگردی 1
باسلام - کار در خانه - basalam
کار در خانه ۲

بسط و گسترش مطالب باسلام برای اهداف غیرتجاری و با لینک به منبع باعث خرسندی ماست