2
11
15
42
گردو پوست کاغذی خارجی ( 1 کیلویی )
گردو پوست کاغذی خارجی ( 1 کیلویی ) - تجربه خریدها

گردو پوست کاغذی خارجی ( 1 کیلویی ) - تجربه خریدها

22 مرداد 1400
مغزش سیاه و کهنه بود
بی کیفیت
طعم بد
تاریخ گذشته
بسته بندی بد
یکم ریز بودن ولی در کل نسبت قیمت خوبه
2 مرداد 1400
سریع ارسال شد بسیار عالی
مغذی و مقوی
23 آذر 1399
خوب بود ممنون
خوب و خوشمزه بود.البته مغز کاملا سفید نبود.ولی طعم تازگی میداد
کیفیت گردو ها خوب بود من راضی بودم
6 آبان 1401
13 مرداد 1400
8 مرداد 1400
بسته بندی درست
طعم بد
تاریخ گذشته