مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
گردن آویز ابر رنگین کمانی
گردن آویز ابر رنگین کمانی - تجربه خریدها

گردن آویز ابر رنگین کمانی - تجربه خریدها

بازگشت به صفحه محصول
ساحل بالیپور
2 مرداد 98
عالی بوووود
عطیه سروی
31 تیر 98
زیبا بود ولی یکم رنگش مثل چیزی که در تصویر هست نبود.و اینکه اگر کوچک تر بود بهتر میشد و بهتر روی مانتو قرار میگرفت.
مریم اصغری/غرفه آرمتی
12 خرداد 98