بازار پسته
پسته مارکت بازار پسته
8 روز در باسلام
5 محصول
کمتر از 10 فروش
پیام غرفه‌دار:

پسته خوب میخوای؟
بدون پوکی و با دهان باز؟
خب چرا منتظری پس؟ سفارشتو بزار سریع و رایگان برات ارسال میکنیم!!!

محصولات
تجربه‌های خرید
درباره غرفه
پسته بادامی اعلا بسته نیم کیلویی
پسته بادامی اعلا بسته نیم کیلویی
ارسال رایگان
آماده ارسال
500 گرم
پسته بادامی اعلا بسته یک کیلویی
پسته بادامی اعلا بسته یک کیلویی
ارسال رایگان
آماده ارسال
1000 گرم
پسته بادامی اعلا بسته دو کیلویی
پسته بادامی اعلا بسته دو کیلویی
ارسال رایگان
آماده ارسال
2000 گرم
پسته بادامی اعلا بسته سه کیلویی
پسته بادامی اعلا بسته سه کیلویی
ارسال رایگان
آماده ارسال
3000 گرم
پسته بادامی اعلا پنج کیلویی
پسته بادامی اعلا پنج کیلویی
ارسال رایگان
آماده ارسال
5000 گرم