مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
لطفا شهر و استان خود را انتخاب کنید
زعفران وزرشک امین قاینات

زعفران وزرشک امین قاینات

من یک کشاورز اهل قائنات هستم و می خوام بافرصتی که باسلام دراختیارمون گذاشته میخوام محصولات خودم واطرافیانم رو باقیمت منصفانه بفروشم
4 ماه در باسلام
36 محصول
+800 فروش
آخرین فعالیت
6 ساعت پیش
سیدمحمود متولی
قاین خراسان جنوبی
سیدمحمود متولی
خراسان جنوبی، قاین
4 ماه در باسلام
36 محصول
+800 فروش
آخرین فعالیت 6 ساعت پیش