1
02
32
21
محصولات
غرفه‌ها
گردوی پرچرب و امساله کردستان (900 گرمی)
گردوی پرچرب و امساله کردستان (900 گرمی)
4.1 (1223 نظر)
900 گرم
گردوی تک بن کوهستانی  1401 (1000 گرم)ارسال رایگان
گردوی تک بن کوهستانی 1401 (1000 گرم)ارسال رایگان
4 (310 نظر)
ارسال رایگان
1000 گرم
گردوی خوب کردستان ( 900 گرمی)
گردوی خوب کردستان ( 900 گرمی)
4 (302 نظر)
900 گرم
گردو ی تک بن کوهستان  امساله
گردو ی تک بن کوهستان امساله
4 (166 نظر)
1000 گرم
انجیر صادراتی AA گوشتی (1000 گرم)
انجیر صادراتی AA گوشتی (1000 گرم)
4.2 (272 نظر)
ارسال رایگان
1000 گرم
مغز گردوی کوهستان(دندانه) تازه شکسته
مغز گردوی کوهستان(دندانه) تازه شکسته
4.5 (177 نظر)
900 گرم
مغز گردوی خورشتی
مغز گردوی خورشتی
4.4 (165 نظر)
آماده ارسال
1000 گرم
برگه زرد الوی اورامان
برگه زرد الوی اورامان
4.3 (91 نظر)
1000 گرم
گردوی محلی امساله (1000گرم) تضمین کیفیت
گردوی محلی امساله (1000گرم) تضمین کیفیت
4 (87 نظر)
ارسال رایگان
1000 گرم