محصولات
غرفه‌ها
خرمای مرداسنگ  بم عالی یک کیلو
خرمای مرداسنگ بم عالی یک کیلو
4 (1 نظر)
1000 گرم
خرمای مضافتی (بم ارسال رایگان)
خرمای مضافتی (بم ارسال رایگان)
4.7 (3 نظر)
1000 گرم
رطب مضافتی امساله  2 کیلویی
رطب مضافتی امساله 2 کیلویی
4.9 (7 نظر)
غرفه برتر
2000 گرم
خرماشیره بم
خرماشیره بم
3 (3 نظر)
1000 گرم