1
01
57
03
محصولات
غرفه‌ها
کشمش آفتابی  امسالی 1401 بدون دم 900 گرمی درجه یک بدون هسته
کشمش آفتابی امسالی 1401 بدون دم 900 گرمی درجه یک بدون هسته
4.7 (464 نظر)
غرفه برتر
900 گرم
بادام زمینی 400 گرمی امساله تازه زهرا گلی
بادام زمینی 400 گرمی امساله تازه زهرا گلی
خنداب | زهرا گلی
4.5 (96 نظر)
400 گرم
بادام زمینی 800 گرمی تازه امساله زهرا گلی
بادام زمینی 800 گرمی تازه امساله زهرا گلی
خنداب | زهرا گلی
4.5 (83 نظر)
800 گرم
کشمش طلایی پلویی امسالی 400 گرمی بدون هسته و بدون دم
کشمش طلایی پلویی امسالی 400 گرمی بدون هسته و بدون دم
4.8 (44 نظر)
غرفه برتر
400 گرم
کشمش سایه خشک درجه یک اعلا 1401
کشمش سایه خشک درجه یک اعلا 1401
4.7 (42 نظر)
غرفه برتر
900 گرم
کشمش آفتابی 900 گرمی امساله شهریور 1401
کشمش آفتابی 900 گرمی امساله شهریور 1401
خنداب | زهرا گلی
4.9 (30 نظر)
900 گرم
کشمش آفتابی امسالی 450 گرمی بدون دم درجه یک بدون هسته
کشمش آفتابی امسالی 450 گرمی بدون دم درجه یک بدون هسته
4.3 (19 نظر)
غرفه برتر
450 گرم
مویز درجه یک گوشتی بدون دم 900 گرمی
مویز درجه یک گوشتی بدون دم 900 گرمی
4.7 (25 نظر)
غرفه برتر
900 گرم
نخودچی درجه یک درشت و اعلا 400 گرمی تازه تازه
نخودچی درجه یک درشت و اعلا 400 گرمی تازه تازه
4.8 (23 نظر)
غرفه برتر
400 گرم