مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
فیلترها (1)
پرفروش‌ها
لواشک خانگی
45٪
5 (2 نظر)
55000 30000
عسل مریم گلی وحشی(عسل فروشی مادر)
4.3 (43 نظر)
150000 148200
فطیر خانگی
14٪
5 (1 نظر)
35000 30000
فطیر کنجدی
14٪
35000 30000
لواشک خانگی
23500 23000
لواشک خانگی
17٪
15000 12500
لواشک خانگی
65000
فطیر محلی اردبیل ، تکی (پخت خانگی)
47٪
5 (1 نظر)
15000 8000
فطیر سراب
5 (3 نظر)
20000
فطیر مغزدار تبریز
2500
فطیر سنتی سراب مغزدار
5 (1 نظر)
4000
فطیر(باروغن حیوانی وتخم مرغ)
17٪
3.9 (52 نظر)
6000 5000
فطیر آذربایجان
13٪
5 (1 نظر)
40000 35000