6
06
54
24
حسن رضازاده
برنج صداقت حسن رضازاده
3 سال در باسلام
44 محصول
+5.7k فروش
محصولات
تجربه‌های خرید
درباره غرفه
برنج سرلاشه فجر (5 کیلویی) سورت شده صداقت
برنج سرلاشه فجر (5 کیلویی) سورت شده صداقت
5 (3 نظر)
ارسال رایگان
5000 گرم
برنج نیم دانه طارم هاشمی (10کیلوئی) سورت شده (پاک شده) صداقت
برنج نیم دانه طارم هاشمی (10کیلوئی) سورت شده (پاک شده) صداقت
4.6 (206 نظر)
ارسال رایگان
10000 گرم
برنج پر محصول طلائی (10 کیلویی) خوش پخت صداقت
برنج پر محصول طلائی (10 کیلویی) خوش پخت صداقت
ارسال رایگان
10000 گرم
برنج فجر (10 کیلویی) بوجار و سورت شده خوش پخت صداقت
برنج فجر (10 کیلویی) بوجار و سورت شده خوش پخت صداقت
4.6 (8 نظر)
ارسال رایگان
10000 گرم
برنج سرلاشه طارم هاشمی (10 کیلوئی) سورت شده (پاک شده) صداقت
برنج سرلاشه طارم هاشمی (10 کیلوئی) سورت شده (پاک شده) صداقت
4.5 (75 نظر)
ارسال رایگان
10000 گرم
برنج طارم هاشمی (10کیلوگرمی) غربال و سورت شده صداقت
برنج طارم هاشمی (10کیلوگرمی) غربال و سورت شده صداقت
4.7 (265 نظر)
ارسال رایگان
10000 گرم
برنج کشت دوم (10کیلویی) طارم هاشمی معطر بوجار و سورت شده صداقت
برنج کشت دوم (10کیلویی) طارم هاشمی معطر بوجار و سورت شده صداقت
3.5 (2 نظر)
ارسال رایگان
10000 گرم
برنج سرلاشه فجر  (1 کیلویی) سورت شده صداقت
برنج سرلاشه فجر (1 کیلویی) سورت شده صداقت
4.8 (4 نظر)
ارسال رایگان
1000 گرم