برنج عنبربو خوزستان درجه یک (تضمین کیفیت)  عنبر بو جنوب 10 کیلویی
برنج عنبربو خوزستان درجه یک (تضمین کیفیت) عنبر بو جنوب 10 کیلویی - تجربه خریدها

برنج عنبربو خوزستان درجه یک (تضمین کیفیت) عنبر بو جنوب 10 کیلویی - تجربه خریدها

جمیله دهقانی
4 بهمن 1400
امین خسروی
4 بهمن 1400
amt
4 بهمن 1400
طعم مطلوب
تازگی بالا
مغذی و مقوی
محمد رحمانی
4 بهمن 1400
طعم مطلوب
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
دکتر حسینی
4 بهمن 1400
طعم مطلوب
سارا - خ
4 بهمن 1400
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
طعم مطلوب
محمدحسن کریمی
4 بهمن 1400
تو ثبت نظر اصلا درست طراحی نشده برنج باید کیفیت پخت و ری کرد و عطر و بو و چیزای دیگش مورد بررسی قرار بگیره که اصلا تو نظرات اصلا نیست .در کل برنج خوبی نبود
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
بی کیفیت
آمنه کاظمیان
3 بهمن 1400
طعم مطلوب
بسته بندی درست
منا کریمی
3 بهمن 1400
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
علی رضا البرزی
2 بهمن 1400
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی