شما در حال مشاهده محصولات با برچسب

ادویه

هستید.
فروشگاه طیبات
فروشگاه طیبات
خراسان رضوی، مشهد
مهدی نبی
مهدی نبی
اصفهان
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر

پودر گوجه آویسا(100 گرمی)

(8)
از غرفه: صنایع غذایی آویسا
فقط 5 عدد باقی‌مانده
70000 ریال
پیله چیان / فروشگاه برکت
پیله چیان / فروشگاه برکت
قم
محمد صادق شاکریان
محمد صادق شاکریان
تهران
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر

ادویه تندوری آویسا

(5)
از غرفه: صنایع غذایی آویسا
فقط 5 عدد باقی‌مانده
100000 ریال
مهدی نبی
مهدی نبی
اصفهان
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر

پودر فلفل سیاه آویسا(80 گرمی)

(4)
از غرفه: صنایع غذایی آویسا
فقط 3 عدد باقی‌مانده
60000 ریال
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر
پردیس سلطانی
پردیس سلطانی
اصفهان
محمد تقی احمدی آشتیانی
محمد تقی احمدی آشتیانی
قم
محمد تقی احمدی آشتیانی
محمد تقی احمدی آشتیانی
قم
محمد تقی احمدی آشتیانی
محمد تقی احمدی آشتیانی
قم
علی محسنی
علی محسنی
خراسان رضوی، مشهد
علی محسنی
علی محسنی
خراسان رضوی، مشهد
هادی آبادیان
هادی آبادیان
كرمان، کهنوج
محمد تقی احمدی آشتیانی
محمد تقی احمدی آشتیانی
قم
محمد تقی احمدی آشتیانی
محمد تقی احمدی آشتیانی
قم
هدیه - صفحه اول - بازار باسلام