شما در حال مشاهده محصولات با برچسب

حسن ابراهیمی

هستید.
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر

پاپریکا آویسا(100 گرمی)

(7)
از غرفه: صنایع غذایی آویسا
فقط 4 عدد باقی‌مانده
90000 ریال
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر

پودر فلفل سیاه آویسا(80 گرمی)

(4)
از غرفه: صنایع غذایی آویسا
فقط 3 عدد باقی‌مانده
60000 ریال
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر
هدیه - صفحه اول - بازار باسلام