شما در حال مشاهده محصولات با برچسب

خاتون

هستید.
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز

توت خشک دیم

(7)
از غرفه: خاتون (خوشمزه های خونگی)
فقط 5 عدد باقی‌مانده
300000 ریال
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز

بادرنجبویه

(7)
از غرفه: خاتون (خوشمزه های خونگی)
فقط 1 عدد باقی‌مانده
150000 ریال
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز

پر گردو، پوسته داخلی گردو

(2)
از غرفه: خاتون (خوشمزه های خونگی)
فقط 1 عدد باقی‌مانده
50000 ریال
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز

مرزه کوهی(ویژه کوفته)

(2)
از غرفه: خاتون (خوشمزه های خونگی)
فقط 3 عدد باقی‌مانده
160000 ریال
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز

شور برگ مو(هشتاد برگ)

(3)
از غرفه: خاتون (خوشمزه های خونگی)
فقط 5 عدد باقی‌مانده
100000 ریال
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز
خاتون
خاتون
آذربایجان شرقی، تبریز

روغن زرد محلی (400 گرم)

(1)
از غرفه: خاتون (خوشمزه های خونگی)
فقط 3 عدد باقی‌مانده
240000 ریال
هدیه - صفحه اول - بازار باسلام