شما در حال مشاهده محصولات با برچسب

زنجان

هستید.
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر

آلبالو خشکه آویسا(200 گرمی)

(7)
از غرفه: صنایع غذایی آویسا
فقط 4 عدد باقی‌مانده
70000 ریال
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر
مسلم بیگدلی
مسلم بیگدلی
زنجان

یک دست 6 تایی بشقاب میوه خوری

(3)
از غرفه: زنجانیها
فقط 5 عدد باقی‌مانده
1990000 ریال
2340000
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر

خربزه خشک آویسا

(2)
از غرفه: صنایع غذایی آویسا
فقط 1 عدد باقی‌مانده
65000 ریال
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر
مسلم بیگدلی
مسلم بیگدلی
زنجان

قهوه جوش مسی زنجان سایز بزرگ

(3)
از غرفه: زنجانیها
فقط 3 عدد باقی‌مانده
390000 ریال
600000
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
مجید عربلو و حسن ابراهیمی
زنجان، ابهر
زهرا نصر
زهرا نصر
زنجان
زهرا نصر
زهرا نصر
زنجان
زهرا نصر
زهرا نصر
زنجان

قووت گاخ

(1)
از غرفه: صنایع غذایی گاخ
135000 ریال
150000
زهرا نصر
زهرا نصر
زنجان
مسلم بیگدلی
مسلم بیگدلی
زنجان
مسلم بیگدلی
مسلم بیگدلی
زنجان

پارچ آب مسی تولید زنجان

(1)
از غرفه: زنجانیها
فقط 1 عدد باقی‌مانده
890000 ریال
1300000
مسلم بیگدلی
مسلم بیگدلی
زنجان
هدیه - صفحه اول - بازار باسلام