شما در حال مشاهده محصولات با برچسب

پشم

هستید.
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
قم

روکش طبی پشمی صندلی ماشین

(3)
از غرفه: هامین (شرکت مه‌آوین نساج کویر)
فقط 3 عدد باقی‌مانده
800000 ریال
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
قم
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
قم

لحاف یکنفره پشمی چهار فصل طرح سروش

(1)
از غرفه: هامین (شرکت مه‌آوین نساج کویر)
ارسال رایگان
فقط 4 عدد باقی‌مانده
5120000 ریال
سلامتکده ریحان
سلامتکده ریحان
تهران
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
قم
مرتضی اکبری
مرتضی اکبری
خراسان رضوی، مشهد

نمد طبیعی

(1)
از غرفه: سلامتکده ایرانیان
فقط 4 عدد باقی‌مانده
270000 ریال
مصطفی صالحیان
مصطفی صالحیان
سمنان، شاهرود

نمد پشم بره

(1)
از غرفه: دست ساز های نگین کویر
فقط 1 عدد باقی‌مانده
900000 ریال
امین صیامی
امین صیامی
خراسان رضوی، مشهد

کفی نمدی اعلاء

(2)
از غرفه: ارتقاء سلامت
فقط 1 عدد باقی‌مانده
135000 ریال
150000
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
قم

روکش صندلی پشمی طبی ماشین

(1)
از غرفه: هامین (شرکت مه‌آوین نساج کویر)
فقط 5 عدد باقی‌مانده
800000 ریال
مرتضی اکبری
مرتضی اکبری
خراسان رضوی، مشهد

نمد بیضی طبیعی

(2)
از غرفه: سلامتکده ایرانیان
فقط 3 عدد باقی‌مانده
340000 ریال
350000
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
قم

روکش صندلی طبی پشمی

(1)
از غرفه: هامین (شرکت مه‌آوین نساج کویر)
فقط 4 عدد باقی‌مانده
800000 ریال
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
قم
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
قم

سرویس یکنفره پشمی طرح ترمه

از غرفه: هامین (شرکت مه‌آوین نساج کویر)
ارسال رایگان
فقط 1 عدد باقی‌مانده
8000000 ریال
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
قم
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
قم

کمربند پشمی طبی

از غرفه: هامین (شرکت مه‌آوین نساج کویر)
فقط 4 عدد باقی‌مانده
700000 ریال
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
قم
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
قم

کمربند پشمی طبی کودک

از غرفه: هامین (شرکت مه‌آوین نساج کویر)
فقط 4 عدد باقی‌مانده
600000 ریال
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
قم
مطهره السادات ظمعانی
مطهره السادات ظمعانی
قم
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
مه آوین نساج کویر (یکتا پوشینه صنعت کویر سابق)
قم
هدیه - صفحه اول - بازار باسلام