شما در حال مشاهده محصولات با برچسب

کالباس

هستید.
اکرم افشار
اکرم افشار
قم
اکرم افشار
اکرم افشار
قم
فروشگاه طیبات
فروشگاه طیبات
خراسان رضوی، مشهد
فاطمه سعیدیان
فاطمه سعیدیان
قم
اکرم افشار
اکرم افشار
قم
مریم شیرازی
مریم شیرازی
قم
استکی
استکی
اصفهان
سید حمید رضا امین الرعایا
سید حمید رضا امین الرعایا
اصفهان
سید حمید رضا امین الرعایا
سید حمید رضا امین الرعایا
اصفهان

کوکتل مرغ

از غرفه: سوسیس و کالباس خانگی دلسیس
فقط 5 عدد باقی‌مانده
480000 ریال
عزت کاظمی
عزت کاظمی
اصفهان
حمید مرادی
حمید مرادی
اصفهان
حمید مرادی
حمید مرادی
اصفهان
سروش محب زاده
سروش محب زاده
خوزستان، اهواز
سروش محب زاده
سروش محب زاده
خوزستان، اهواز
مینا حاجیان
مینا حاجیان
اصفهان

سوسیس مرغ

از غرفه: سوسیس و کالباس خانگی مهلا
فقط 5 عدد باقی‌مانده
680000 ریال
حمید مرادی
حمید مرادی
اصفهان
مینا حاجیان
مینا حاجیان
اصفهان
مینا حاجیان
مینا حاجیان
اصفهان

کالباس مرغ

از غرفه: سوسیس و کالباس خانگی مهلا
فقط 4 عدد باقی‌مانده
680000 ریال
خانم فلاح زاده
خانم فلاح زاده
قم
هدیه - صفحه اول - بازار باسلام