شما در حال مشاهده محصولات با برچسب

کالباس خانگی

هستید.
اکرم افشار
اکرم افشار
قم
اکرم افشار
اکرم افشار
قم
اکرم افشار
اکرم افشار
قم
اکرم افشار
اکرم افشار
قم

کالباس مرغ

(3)
از غرفه: خانه مهربانو
فقط 5 عدد باقی‌مانده
190000 ریال
فاطمه سعیدیان
فاطمه سعیدیان
قم
اکرم افشار
اکرم افشار
قم
مریم شیرازی
مریم شیرازی
قم
اکرم افشار
اکرم افشار
قم

کالباس خشک

(1)
از غرفه: خانه مهربانو
340000 ریال
حمید مرادی
حمید مرادی
اصفهان
عزت کاظمی
عزت کاظمی
اصفهان
حمید مرادی
حمید مرادی
اصفهان
حمید مرادی
حمید مرادی
اصفهان
سروش محب زاده
سروش محب زاده
خوزستان، اهواز
سروش محب زاده
سروش محب زاده
خوزستان، اهواز
هدیه - صفحه اول - بازار باسلام