شما در حال مشاهده محصولات با برچسب

کامبوچا

هستید.
حمیدرضا واحد
حمیدرضا واحد
زنجان

کامبوجا یک لیتری درجه یک

(17)
از غرفه: خانگی و ارگانیک
فقط 4 عدد باقی‌مانده
61000 ریال
120000
حمیدرضا واحد
حمیدرضا واحد
زنجان

قارچ کامبوجا

(8)
از غرفه: خانگی و ارگانیک
فقط 3 عدد باقی‌مانده
81000 ریال
160000
حمیدرضا واحد
حمیدرضا واحد
زنجان

کامبوجا یک و نیم لیتری

(9)
از غرفه: خانگی و ارگانیک
فقط 4 عدد باقی‌مانده
81000 ریال
190000
حمیدرضا واحد
حمیدرضا واحد
زنجان

قارچ 200 گرمی کامبوجا

(3)
از غرفه: خانگی و ارگانیک
فقط 3 عدد باقی‌مانده
145000 ریال
320000
محسن کریمی
محسن کریمی
یزد
حمیدرضا واحد
حمیدرضا واحد
زنجان

قارچ بزرگ کامبوجا

(2)
از غرفه: خانگی و ارگانیک
فقط 2 عدد باقی‌مانده
410000 ریال
650000
حمیدرضا واحد
حمیدرضا واحد
زنجان

کامبوجا 4 لیتری ویژه

(2)
از غرفه: خانگی و ارگانیک
فقط 2 عدد باقی‌مانده
241000 ریال
480000
مهدی رئیسی
مهدی رئیسی
اصفهان
مهدی رئیسی
مهدی رئیسی
اصفهان
عباس حکیمی
عباس حکیمی
اصفهان
محسن کریمی
محسن کریمی
یزد
محسن کریمی
محسن کریمی
یزد
حمیدرضا واحد
حمیدرضا واحد
زنجان

کامبوجا چای ترش یک لیتری

(1)
از غرفه: خانگی و ارگانیک
فقط 4 عدد باقی‌مانده
77000 ریال
190000
مجید پیله چیان
مجید پیله چیان
قم
عباس حکیمی
عباس حکیمی
اصفهان
محسن کریمی
محسن کریمی
یزد
مهدی رئیسی
مهدی رئیسی
اصفهان
هدیه - صفحه اول - بازار باسلام