شما در حال مشاهده محصولات با برچسب

گلیم پرده

هستید.
zolfaghary
zolfaghary
خراسان رضوی، مشهد

سرپرده مهره دار کوتاه

(1)
از غرفه: سرپرده های سنتی ترنج
فقط 2 عدد باقی‌مانده
900000 ریال
zolfaghary
zolfaghary
خراسان رضوی، مشهد

سرپرده سنتی

از غرفه: سرپرده های سنتی ترنج
فقط 2 عدد باقی‌مانده
800000 ریال
zolfaghary
zolfaghary
خراسان رضوی، مشهد
zolfaghary
zolfaghary
خراسان رضوی، مشهد

پرده مهره دار بلند

از غرفه: سرپرده های سنتی ترنج
فقط 1 عدد باقی‌مانده
1500000 ریال
zolfaghary
zolfaghary
خراسان رضوی، مشهد
هدیه - صفحه اول - بازار باسلام