پست‌ها
پیام‌ها
سبدخرید
مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
لطفا شهر و استان خود را انتخاب کنید
مغز بادام مامایی شکسته امسالی و تازه (500 گرمی)
مغز بادام مامایی شکسته امسالی و تازه (500 گرمی) - تجربه خریدها

مغز بادام مامایی شکسته امسالی و تازه (500 گرمی) - تجربه خریدها

بازگشت به صفحه محصول
نظر مشتریان (741 نظر)
4.8
(741 نظر)

حسین پورامینی
19 اردیبهشت 00
19 اردیبهشت 00
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
این نظر مفید بود؟
م سپهوند
17 اردیبهشت 00
17 اردیبهشت 00
طعم مطلوب
این نظر مفید بود؟
آیبرند
16 اردیبهشت 00
16 اردیبهشت 00
راضی بودم طعم خوبی داره
طعم مطلوب
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
این نظر مفید بود؟
مهدی برادران
16 اردیبهشت 00
16 اردیبهشت 00
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
این نظر مفید بود؟
مهدی برادران
16 اردیبهشت 00
16 اردیبهشت 00
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
این نظر مفید بود؟
خانم هدایتی زنگنه
12 اردیبهشت 00
12 اردیبهشت 00
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
این نظر مفید بود؟
مسعود محمدی
11 اردیبهشت 00
11 اردیبهشت 00
طعم مطلوب
تازگی بالا
مغذی و مقوی
این نظر مفید بود؟
زهرا سالمی
10 اردیبهشت 00
10 اردیبهشت 00
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
این نظر مفید بود؟
محمدخیبلی
10 اردیبهشت 00
10 اردیبهشت 00
طعم مطلوب
این نظر مفید بود؟
زهرا خیاطروحی
9 اردیبهشت 00
9 اردیبهشت 00
این نظر مفید بود؟