مواد غذایی
خانه و آشپزخانه

ترشی سبزی خانگی مامانی

1 سال در باسلام
13 محصول
+10 فروش
پیام غرفه‌دار:

مارو به دوستانتون معرفی کنید
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻😇😇😇🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

تهیه شور و ترشیجات سب ...

سمیرا حیدری
پیام غرفه‌دار:

مارو به دوستانتون معرفی کنید
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻😇😇😇🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

تهیه شور و ...

20000 تومان تخفیف
با دعوت از دوستان