مسعود فرخیان

مسعود فرخیان

تجربیات خرید

خیلی زیبا و کاربردی
خیلی عالی و خوشگل یه کیسه آجیل هم همراهش بود که تو توضیحات گفته نشده بود
خیلی خوشمزه و عالی