بمانی زاده

بمانی زاده

صاحب غرفه:

تجربیات خرید

من از این غرفه خرید داشتم واقعا عالی بود بهترین طرح ها رو این غرفه انجام میده با بهترین قیمت من چند سری کار طراحی به این غرفه سپردم و عالی انجام دادند حتما کارهای خودتان رو به این غرفه بسپارید .
الحمدالله طرح سفارشی من عالی بود و بابتش زحمات زیادی کشیده شده بود من خیلی راضیم و از خانم قربانی ممنونم