اکرم باغستانی

اکرم باغستانی

تجربیات خرید

بسیار معطر و حجمش هم خوب بود من خیلی خوشم امد
کیفیتش خوب است
کیفیتش خوب بود
عطر و طعم خاصی نداشت
کیفیت و حجمش خوب بود
کیفیت و طعمش خوب بود
عطر و طعمش عالی بود ولی تقریبا یک سومش ریخته بود توی بسته بندی