مهدی دولت آبادی

مهدی دولت آبادی

تجربیات خرید

مزه ارده ها خوب بودن ولی رقیق بودن
ممنون خیلی خوب بودن
24 تیر 98
سلام مزه بادام ها خوب بودن ولی یکم مغزشون کوچک بودن
عرقش خوب بود ممنون
عسلش خوب بود ممنون
طعمش خوب بود ولی نسبت به ارده هایی که تاحالا خریده بودم رقیق تر بود هیچ روغنی هم مثل ارده های دیگه روش جمع نشده بود