محمد شهرستانکی

محمد شهرستانکی

تجربیات خرید

طعم خوبی داشت. فکر کنم از این نمک های ید دار بهتر باشه. صاف و یکدست بود
کمی طعم آهن داره که ممکنه طبیعی باشه ولی باید دید به مزاج هرکسی میاد یا نه ؟
8 خرداد 98
خوب بود من جواب گرفتم
خیلی خوب بود.
سلام. سریع به دستم رسید. بو و طعم مطبوعی داره. خوب بود