زهرا شفیعی

زهرا شفیعی

تجربیات خرید

قیمتش نسبت به مغازه ها 10 تومن ارزونتره ممنون
چه خوب که تولید داخله 👌 واقعا هم کیفیت خوبی داشت نسبت به نمونه های خارجی تو بازار