مسعود حجتی

مسعود حجتی

تجربیات خرید

30 مرداد 98
خیلی راضی نیستم،دو بسته برام فرستادید یکیشون سالمه،اون یکی اصل ریشه نیست،آشغالای ریشه جنسینگه،گذاشتید تو پلاستیک فرستادید برام