امیر محمدی

امیر محمدی

تجربیات خرید

لواشک ها به دستم رسید خیلی عالی بهترینش همین آلو البالو بود
عالی فقط قیمتش بالا بود
عالی و متعالی
قیمت مناسب فقط دیر ارسال میشه
فکر نمیکردم انقدر ترش باشه
خوب بود
عالی و بسته بندی خوب
ملس و خوشمزه
اویسا جز بهتریناس
29 خرداد 98
خوب بود