سمیه ناصری

سمیه ناصری

تجربیات خرید

روغن خوبی هست اصلا بو نداره من چربی خونم بالا بود ولی بعد مصرف این روغن پایین امد