ستوده

ستوده

تجربیات خرید

کیفیت رضایت بخش بوده و بسته سریع به دستمان رسید. سپاس
با سلام و خداقوت. بسته پستی خیلی زودتر از موعد به دستمان رسید و مزه سویق ها مانند نمونه هایی بود که خودمان تهیه می کردیم. بسیار خوب و رضایت بخش. سپاس