مریم

مریم

تجربیات خرید

خیلی شکیل و کامل بود
واقعا با کیفیت بود. ممنونم برکت
عااااالی. خوش عطر. خوش طعم و سالم
خوشمزه بود. فقط متوجه نشدم که از شکر قهوه ای بود یا سفید
حتی با یک روز استفاده اشتهای دخترم باز شد. واقعا عاااالی بود
واقعا عااااااااااااالی بود. خوشمزه و سالم.