مجید کرمانی

مجید کرمانی

تجربیات خرید

خوشمزه و با کیفیت
تازه و خوش طعم.
مثل باقی محصولات خوب و با کیفیت
کیفیت پسته خیلی خوب بود و از شوری خوبی هم برخوردار بود.ممنون
پسته ها خوب و خوش طعم بود ولی یک مقدار سفت بود که بهتره درجه یک به اون نگیم.ولی به نسبت قیمت کیفیت خوبی داره
لوکس بودن برای آن اغراق است .در حد متوسط با توجه به یکدست نبودن محصول.
ممنون تازه و تمیز و خوشمزه .عالی بود .
باتشکر مغز بادام خوش طعم و خوب بود