اکبر

اکبر

تجربیات خرید

من خیلی وقت بود دنبال این نوع از اگزالیس بودم این مدل خیلی کمیاب و سخت پیدا میشه خیلی خوش حال شدم که اینجا تونستم پیداش کنم
کیفیت محصول عالیه و گیاه خیلی تازه و شادابه ممنونم.