فاطمه پارسا

فاطمه پارسا

فاطمه هستم دانشجوی مهندسی کامپیوتر و علاقه مند به کارهای هنری و نقاشی.

تجربیات خرید

بدون تجربه خرید