فرزاد جاوید

فرزاد جاوید

تجربیات خرید

من مشتری چند ساله این عسل ها هستم. خیلی عالیه
من مشتری چند ساله این عسل ها هستم. برای اطمینان عسل را دادم ازمایشگاه و همه استاندارد های بین المللی را داشت. و حتی خیلی با حد مجاز فاصله داشت. واقعا عالی استاندارد میگه ساکارز باید زیر 5 باشد ولی این عسل زیر 0.05 بود حتی 1 درصد هم نشد.
این عسل ها عالی هستن. ممنون که غرفه اینترنتی هم راه انداختید خیلی راحتر از خرید حضوریه و سریع به دستمون رسید.