زهرا

زهرا

تجربیات خرید

قارچ کفیری که از خانم اخوان عزیز خریدم واقعا عالی هست خیلی بیشتر از مبلغی که پرداختم برام قارچ ارسال کردن و هم چنین مرتب پیگیر بودن تا به موقع و سالم قارچ ها بدستم رسید از خانم اخوان عزیز و همچنین تیم عالی پشتیبانی با سلام بسیار ممنونم