صادق لیپائی

صادق لیپائی

تجربیات خرید

طعم خوب و جالبی داشت. ای کاش یه خورده ارزون تر بشه
طعمش دوست داشتم. ولی اگه فقط کچاپ یا فقط سرکه ای بود به نظرم خوشمزه تر میشد.
تنها مشکلش یه مقدار از بسته ریخته بود بیرون