حامد پورعباس

حامد پورعباس

تجربیات خرید

کاربردی بود و عالی
یک مقدار به نظرم سیرش زیاد بود وگرنه بقیه موارد عالی
خیلی راضی هستم از رب. دستتون درد نکنه