اکبر

اکبر

تجربیات خرید

من خیلی راضی بودم.دوغش طعمش عالی بود.کفیرشم قیمتش نسبت ب اندازش خوب بود