ابراهیمی

ابراهیمی

تجربیات خرید

خیلی خوشمزه و عالی بود و خیلی سریع به دستم رسید و کیفیت دوغ و کفیر داخلش خیلی عالی بود🌷