بهرامی

بهرامی

تجربیات خرید

سلام من چند بار از روغن شحم خریداری کردم. اما این بار که سه تا سفارش دادم دو تا از آنها با قبلی ها فرق می کنه علت چیه ؟ من این نوع را در غرفه دیگه دیدم که ازش ناراضی بودند